Månadens profil

Under vinjetten Månadens profil presenterar vi personer vars arbete, projekt och samarbeten har anknytning till Nationella språkbanken.

Magnus Ahltorp, språkteknolog och lingvist på Språkbanken Sam. Om arbetet med digitala lexikon, till exempel ordboken Lexin, och utveckling av språkteknologiska verktyg för olika typer av språkligt material.

Ghazaleh Esfandiari-Baiat, doktorand vid avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH. Om forskning kring vilka möten som är mest effektiva; fysiska, digitala eller hybridmöten? Och hur man kan skapa modeller för mänsklig interaktion i möten.

Harald Berthelsen, språkteknolog på Språkbanken Sam. Om arbetet med att tillgängliggöra Isofs inspelningar av dialekter – ett arbete som i förlängningen kan ge nya möjligheter att skapa talteknologi för minoritetsspråk.

Dana Dannélls, forskare i språkteknologi på Språkbanken Text. Om projektet Utvärdering och anpassning av en förbättrad OCR-process vid massdigitalisering, ett samarbete mellan Språkbanken Text och Kungliga biblioteket som handlar om att förbättra processen vid massdigitalisering av text.

Per Fallgren, tidigare doktorand vid avdelningen för tal, musik och hörsel på KTH. Om verktyget Edyson som gör det möjligt att snabbt få en överblick av ett ljudmaterial.

Johan Frid, forskare vid Lunds universitets Humanistlaboratorium. Om bland annat elektromagnetisk artikulografi som ger information till forskning om talproduktion och verktyg som gör det möjligt att studera vad som händer i skrivprocessen.

Jean Hessel, litteraturvetare och språkvårdare i jiddisch på Språkrådet. Om arbetet med att ta fram en ny, digital version av Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok.

Louise Holmer, språkvetare vid Språkbanken Text. Om arbetet med samtidsordböckerna Svenska Akademiens ordlista, SAOL, och Svensk ordbok, SO.

Elina Kangas, språkvårdare i meänkieli på Isof. Om arbetet i olika forskningsprojekt för att utveckla meänkieli och göra språket tillgängligt för så många som möjligt.

Susanna Karlsson, docent i nordiska språk och universitetslektor vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet. Om fördelarna med verktyget Korp.

Dimitrios Kokkinakis, forskare inom språkteknologi vid Språkbanken Text. Om hur språkteknologi kan användas för att ge ny kunskap. Till exempel förståelse för hur rykten om vaccin sprids, eller nya metoder för att diagnosticera demens.

Marie Mattson, tidigare språkvetare på Språkbanken Sam. Om arbetet som samordnare för minoritetsspråk och språkteknologi i Norden.

Birger Moëll, doktorand på avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH och legitimerad psykolog. Om att kombinera kunskaper om AI och neurovetenskap i projekt som rör kopplingen mellan tal och demens.

Erik Petzell, forskningsarkivarie på Isof i Göteborg. Om hur språk förändras. Och kan man återskapa en dialekt som inte längre talas?

Jim O´Regan, språkteknolog och doktorand på Språkbanken Tal. Om taligenkänning av Riksdagens debatter om terrorism och talteknologi för minoritetsspråk.

Maria Skeppstedt, tidigare forskare inom språkteknologi på Språkbanken Sam. Om annoterings- och textminingverktyg, till exempel Topics2Themes som används i ett forskningsprojekt om klimatdiskussioner.

Fredrik Skott, kulturhistoriker, folklorist och chef för Isofs avdelning i Göteborg. Om Folke, en digital arkivtjänst som består av arkivmaterial från Isofs samlingar.

Eva-Marie Bloom Ström, lektor i lingvistik vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Om hur en talad korpus av xhosa kan leda till bättre skolgrammatik och stavningskontroll.

Annette Torensjö, chef för Avdelningen för arkiv och forskning på Isof i Uppsala. Om att lyfta fram dialektinspelningar på arkivtjänsten Folke.

Trond Trosterud, professor i samisk språkvetenskap vid Norges arktiska universitet i Tromsö. Om arbetet med språkteknologi för små språk.

Riitta-Liisa Valijärvi, universitetslektor i finska och docent i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet. Om Meänkieli: Talkorpus och beskrivande grammatik, ett samarbetsprojekt med Isof och Språkbanken Sam.

Elena Volodina, forskare inom lingvistik, språkteknologi och språkvetenskaplig databehandling vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi i Göteborg. Om projektet ”Mormor Karl är 27 år” vars mål är att utveckla språkteknologiska algoritmer som automatiskt byter personuppgifter till pseudonymer.

Lena Wenner, forskare och dialektolog på Isof. Om Dialektkartan, ett verktyg där det går att söka bland och lyssna på inspelningar från Isofs samlingar.

Niklas Zechner, forskare inom språkteknologi på Språkbanken Text. Om arbetet med att utveckla verktyg för textklassificering för att till exempel avgöra om ett mail ska betraktas som spam, eller om ett dokument är relevant för en sökning.