Nyheter

Filter:
 • 2022-11-28

  Krympflation, sugardejting, teckentolka och tyngdtäcke. Det är några av alla de nya ord som just nu analyseras i Språkbanken Texts forskningsprojekt Svenska Akademiens samtidsordböcker. Men först fångas de upp i datasamlingen Kubord.

  Nyhet
 • 2022-11-22

  Betydelsen av språkdata har ökat de senaste tre åren. Det visar den fjärde upplagan av rapporten White paper från European Language Resource Coordination, ELRC.

  Nyhet
 • 2022-11-03

  Hur ska vi nå digital språklig jämlikhet i en flerspråkig europeisk union? Det är temat för en workshop som arrangeras av STOA, Panel for the Future of Science and Technology, 8 november.

  Nyhet
 • 2022-11-03

  Välkommen till den nionde Swedish Language Technology Conference (SLTC), som äger rum i Stockholm 23–25 november, med workshops onsdagen 23 november och huvudkonferensen torsdag–fredag ​​24–25 november.

  Nyhet
 • 2022-10-31

  Birger Moëll är doktorand på avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH. Han är också legitimerad psykolog och kombinerar just nu sina kunskaper om AI och neurovetenskap i projekt som rör kopplingen mellan tal och demens.

  Nyhet
 • 2022-10-20

  Människor som flyr från kriget i Ukraina till Sverige behöver hjälp att förstå och lära sig svenska. Därför utökar Nationella språkbanken Lexin, lexikon för invandrare, med ett lexikon på ukrainska.

  Nyhet
 • 2022-10-11

  Hur påverkar de stora tech-företagen språkundervisningen i skolan? 27 augusti arrangerade Språkrådet i Norge ett seminarium om språkteknologi i skolan.

  Nyhet
 • 2022-09-29

  Elina Kangas är språkvårdare i meänkieli på Isof. Hon arbetar till exempel med rådgivning, håller föreläsningar och samarbetar med Meänraatio, Sveriges radios minoritetsredaktion som sänder på meänkieli. Hon deltar också i olika forskningsprojekt. Allt för att utveckla meänkieli och göra språket tillgängligt för så många som möjligt.

  Nyhet
 • 2022-09-22

  Hur gör vi arkivdata tillgängliga för forskning? Det är temat på årets Höstworkshop, 17 oktober i Uppsala. Nu kan du ta del av programmet.

  Nyhet
 • 2022-09-12

  Marie Mattson, språkvetare på Språkbanken Sam, är samordnare för minoritetsspråk och språkteknologi i Norden. I dagarna har hon varit koordinator för ett seminarium i språkteknologi i Tromsö. NRK Kvensk rapporterar.

  Nyhet
 • 2022-09-08

  Hur skiljer sig partiernas valmanifest när det gäller läsbarhet, ordvariation och värdeladdade ord? Språkbanken Text har gjort en snabbanalys.

  Nyhet
 • 2022-09-05

  I januari fick Språkbanken Text 33,5 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram, Change is Key! 8 september är det dags för en kick off med föredrag av medlemmar i programmet som är forskare inom språkteknologi, lingvistik, humaniora och samhällsvetenskap.

  Nyhet
 • 2022-08-30

  Maria Skeppstedt är forskare inom språkteknologi. På Språkbanken Sam arbetar hon med teknisk infrastruktur för att samla in och tillgängliggöra termer för forskning och utveckling, till exempel via Eurotermbank. Hon har även tagit fram annoterings- och textminingverktyg, till exempel Topics2Themes som nu används i ett forskningsprojekt om klimatdiskussioner.

  Nyhet
 • 2022-08-23

  Nu finns Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok som digital resurs, enkel att ladda ner i mobilen.

  Nyhet
 • 2022-08-22

  Skrivverktyg som utvecklats av stora teknikföretag är inte anpassade för små språk, till exempel grönländska, samiska språk, nynorsk etc. Hur påverkar det barn och unga som får sin utbildning i dessa språk? Problematiken är utgångspunkten för en debatt där politiker, lärare och representanter från teknikmiljön får komma till tals.

  Nyhet
 • 2022-08-11

  Nu finns en ny version av textanalysverktyget Sparv med efterlängtade nya funktioner och många förbättringar.

  Nyhet
 • 2022-06-23

  Marie Mattson, språkvetare på Språkbanken Sam, har precis börjat en tjänst som samordnare för minoritetsspråk och språkteknologi i Norden. Tanken är att bidra till projekten European Language Equality (ELE) och Små språk i Norden, vars mål är att alla språk inom EU ska vara digitalt jämlika på nätet 2030.

  Nyhet
 • 2022-06-21

  2030 ska alla språk inom EU vara digitalt jämlika på nätet. Det är målet för projektet European Language Equality (ELE). För att nå dit tas rapporter fram för att kartlägga hur långt varje lands språk har kommit vad gäller språkteknologi. Nationella språkbanken har tagit fram rapporter för svenska språket och för minoritetsspråk i Norden.

  Språkbanken Sam
 • 2022-06-16

  LREC, Language Resources and Evaluation Conference, är en europeisk konferens om språkresurser och språkteknologi som i år äger rum 20-25 juni i Marseille, Frankrike. Nationella språkbanken deltar med två presentationer.

  Språkbanken Sam
 • 2022-06-16

  I arkiven på svenska minnesinstitutioner finns väldiga material i text och tal med information av stort värde för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dock är det svårt och resurskrävande att orientera i källorna. Nya metoder och verktyg för att göra arkivdata tillgängligt är därför av stort intresse.

  Språkbanken Sam
 • 2022-06-13

  Språkkraft hjälper invandrare, flyktingar och nyanlända att lära sig svenska med hjälp av appar. I arbetet med apparna har Lexin, lexikon för invandrare, varit helt avgörande för att snabbt komma igång.

  Språkbanken Sam
 • 2022-06-09

  Vad innebär egentligen termer som koldioxidneutralitet och biologisk mångfald ? Isof har startat Hållbarhetstermgruppen vars syfte är att tydliggöra termer och begrepp inom området hållbar utveckling. Nationella språkbanken gör termlistan tillgänglig även i Europa med hjälp av Eurotermbank.

  Språkbanken Sam
 • 2022-05-30

  Susanna Karlsson är docent i nordiska språk och universitetslektor vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet. Hon forskar, undervisar i sociolingvistik, språkpolitik och samtalsanalys och svarar på språkfrågor i programmet Språket i P1. I alla sina yrkesroller använder hon verktyget Korp.

  Språkbanken Sam
 • 2022-05-19

  Ukrainare som flyr till Sverige har ingen rätt att läsa svenska för invandrare, SFI, eftersom de inte tilldelas ett personnummer. Forskaren Elena Volodina på Språkbanken Text har därför tagit initiativ till kursserien SwedishFromScratch där ukrainska flyktingar kan lära sig svenska själva med hjälp av språkteknologiska lösningar.

  Nyhet
 • 2022-04-21

  Är du nyfiken på hur man kan arbeta med och nå ut med terminologi till din organisation och till andra målgrupper? Vill du höra talas om användbara verktyg och metoder, inspireras av exempel på terminologiarbete vid myndighet och utbyta tankar och idéer med andra? Då är det här seminariet något för dig!

  Språkbanken Sam
 • 2022-04-19

  Jean Hessel är litteraturvetare och språkvårdare i jiddisch på Språkrådet. Just nu arbetar han med en ny, digital version av Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok. Ordboken är en del av Nationella språkbankens arbete med att tillgängliggöra språkligt material.

  Språkbanken Text
 • 2022-04-12

  Boken Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi presenterar resultat av studier av språket kanashi som talas i en enda by i norra Indien. Forskningsresultatet bygger delvis på automatisk bearbetning av fältdata.

  Språkbanken Text
 • 2022-04-11

  Nationella språkbanken i Sverige, Språkbanken i Finland och Svenska litteratursällskapet i Finland, SLS, har slutit ett samarbetsavtal som innebär att de två språkbankerna ska tillgängliggöra delar av SLS digitala svenska språkmaterial för forskning och utbildning.

  Språkbanken Text
 • 2022-03-30

  Projektet Tilltal har undersökt hur talteknologiska metoder kan göra historiska inspelningar mer lättillgängliga. Resultatet är nya verktyg och metoder som kan göra äldre talmaterial relevant på nytt.

  Nyhet
 • 2022-03-29

  Fredrik Skott är kulturhistoriker, folklorist och chef för Institutet för språk och folkminnens avdelning i Göteborg. Han arbetar bland annat med att utveckla Folke, en digital arkivtjänst som består av arkivmaterial från Isofs samlingar.

  Nyhet
 • 2022-03-24

  28-29 mars arrangerar EU-projektet FedTerm en konferens på Island om arbetet med att dela terminologiska data i och utanför Europa. Nationella språkbanken är på plats.

  Nyhet
 • 2022-03-16

  För att underlätta kommunikationen i Ukraina, vädjar EU-kommissionen om språkdata för träning av maskinöversättning till och från ukrainska. Nationella språkbanken stöttar initiativet.

  Nyhet
 • 2022-03-07

  15-18 mars är det dags för sjätte omgången av konferensen DHNB 2022, Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference. Konferensen äger rum vid Uppsala universitet och Maria Skeppstedt, språkteknolog vid Isof, deltar med kollegor med en poster.

  Nyhet
 • 2022-02-28

  Språkbanken Text och KB-labb samarbetar för att skapa nya forskningsdata för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Som ett första resultat lanseras nu datasamlingen Kubord, som består av strax under en miljard ord från det senaste decenniet av moderna dagstidningar.

  Språkbanken Text
 • 2021-11-15

  Forskningsingenjörer på Språkbanken Text vid Göteborgs universitet har för första gången samlat alla nyhetstexter på SVT:s webbplats i ett sökbart format. Textsamlingen, eller korpusen, gör det möjligt att göra större automatiska textanalyser på forskningsdatan.

  Språkbanken Text
 • 2021-08-30

  Dana Dannélls är forskare i språkteknologi på Språkbanken Text. Hon jobbar bland annat med att utveckla, förbättra och utvärdera språkteknologiska verktyg och resurser för att göra dem tillgängliga för språkteknologiska applikationer men också för forskare och den intresserade allmänheten.

  Nyhet
 • 2021-06-23

  Nu släpper Språkbanken Text SuperLim 1.0 , en datasamling som kan användas för testning och utvärdering av svenska språkmodeller. Släppet är en del i projektet SuperLim, ett samarbete med aktörer inom språkteknologi och artificiell intelligens.

  Nyhet
 • 2021-06-22

  Mänskliga språk förändras hela tiden, men vad är det som ligger bakom utvecklingen? I juli drar projektet Cassandra igång där en grupp forskare från Språkbanken Text vill se om det går att förutsäga språkliga förändringar.

  Nyhet
 • 2021-04-19

  Nu finns det en ny version av Språkbankens textanalysverktyg Sparv. Bland annat har användarupplevelsen blivit ännu bättre.

  Nyhet
 • 2021-03-17

  Per Fallgren är doktorand vid avdelningen för tal, musik och hörsel på KTH. Han jobbar bland annat med att ta fram metoder för att kunna utnyttja den ljuddata som finns inom arkiv.

  Nyhet
 • 2021-03-08

  Hör du till dem som råkat ut för en självutnämnd hobbyepidemiolog? Eller har du kanske drabbats av zoombombning eller sökt coronapass? Dimitrios Kokkinakis är docent i språkteknologi vid Språkbanken Text. Tillsammans med några av sina kollegor är han i full färd med att undersöka vilka nya ord och uttryck som den pågående pandemin gett upphov till och hur de används i olika kontexter.

  Nyhet
 • 2021-02-08

  Lena Wenner är forskare och dialektolog på Isof, Institutet för språk och folkminnen. Hon jobbar bland annat med Dialektkartan, ett verktyg där det går att söka bland och lyssna på inspelningar från Isofs samlingar.

  Nyhet
 • 2021-01-28

  Den 28 januari lanseras Litteraturkartan.se, en digital karta för att utforska litteratur i Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Lanseringen livesänds från Göteborgs Litteraturhus och bakom den tekniska utvecklingen står Johan Roxendal på Språkbanken Text vid Göteborgs universitet.

  Språkbanken Text
 • 2021-01-14

  Nu finns en ny version av textanalysverktyget Sparv. Sparv märker upp texter med lingvistisk information och är ett av många språkteknologiska verktyg som utvecklats inom Nationella språkbanken.

  Nyhet
 • 2020-12-21

  Håll dig uppdaterad om aktuella projekt och händelser hos Språkbanken Text.

  Nyhet
 • 2020-11-13

  Det tvärvetenskapliga projektet SweTerror tilldelas drygt 22 miljoner kronor i årets utlysning av Digitalisering och kulturarv (DIGARV). Projektet förenar talteknologisk och humanistisk analys och är ett samarbete mellan Språkbanken Tal vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), Centrum för digital humaniora (CDH) och Språkbanken Text vid Göteborgs universitet.

  Språkbanken Text
 • 2020-11-01

  Hästskötande tomtar och en självspinnande spinnrock är bara två av tusentals exempel på möten med det övernaturliga. Nu utökas Sägenkartan med drygt 3 100 finlandssvenska berättelser från de svensktalande områdena i Finland och Estland kring sekelskiftet.

  Språkbanken Sam
 • 2020-10-01

  Under oktober och november 2020 arrangerar Språkbanken Sam flera webbinarier om crowdsourcing och maskintranskribering. Välkommen att delta!

  Nyhet
 • 2020-09-22

  I slutet av augusti arrangerade Isof med hjälp av Språkbanken Sam en digital heldag med föreläsningar om språkteknologi och dess betydelse för de små språkens bevarande och utveckling. Nu kan du ta del av föreläsningarna i efterhand.

  Nyhet
 • 2020-09-21

  I år är workshoppen digital och handlar om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden. 

  Nyhet
 • 2020-08-17

  Svenskan har länge saknat en diakronisk korpus, det vill säga en digitaliserad samling texter som sträcker sig över lång tid. Men nu arbetar Eva Pettersson, datorlingvist vid Uppsala universitet, med att ta fram en textsamling på flera miljarder ord som kommer röra sig från fornsvenska till nutid.

  Nyhet
 • 2020-08-06

  Tillsammans med Kungliga bibliotekets nystartade datalabb kommer Språkbanken Text att bidra till att tillgängliggöra delar av KB:s samlingar. – Samarbetet innebär mycket goda nyheter för digital humaniora och samhällsforskning i Sverige, säger Love Börjesson, verksamhetsledare för KB-labb.

  Nyhet
 • 2020-08-03

  Från och med 2020 får fler personer tillgång till röstmaterial från Isofs samlingar, i och med lanseringen av Dialektkartan.

  Nyhet