Höstworkshop

Höstworkshopen arrangerades första gången i oktober 2011, då av Språkbanken i Göteborg – nu Språkbanken Text. Sedan 2018 arrangeras evenemanget av Nationella språkbanken. Workshopen är en inspirerande dag om språkteknologi och riktar sig i första hand till forskare som använder sig av språkligt material och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem.

2024 års Höstworkshop äger rum 24 oktober i Uppsala. Mer information kommer längre fram.

Ta del av tidigare höstworkshops

Här hittar du information och program från tidigare års workshops.

Publicerad den

Uppdaterad den

Nationella språkbanken