Verktyg och resurser

Utforska och använd våra digitala verktyg och resurser. Här länkar vi vidare till ett urval.

Nationella språkbanken arbetar aktivt för att utveckla en språkteknologisk infrastruktur. Vi skapar, harmoniserar och standardiserar fria språkliga resurser. Dessutom tar vi fram verktyg för att utforska resurserna och göra dem tillgängliga.

Verktyg

Dialektkartan. Innehåller hundratals äldre dialektinspelningar från olika delar av Sverige. Utforska Länk till annan webbplats..

Edyson. Ett verktyg som gör det möjligt att snabbt få en överblick av ett ljudmaterial. Utforska Länk till annan webbplats.. Case: Edyson och Tilltal.

Folke. En digital arkivtjänst där du kan ta del av ett omfattande folkminnesmaterial som är 70 år och äldre. Utforska Länk till annan webbplats.. Gå med i gruppen Använda Folke Länk till annan webbplats. på Facebook.

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok. Utforska. Länk till annan webbplats.

Korp. Ett ordcentriskt forskningsverktyg som du använder för att utforska stora mängder språkteknologiskt förädlade texter från bland annat dagstidningar, myndighetsdata, skönlitteratur och sociala medier. Läs mer Länk till annan webbplats.. Utforska Länk till annan webbplats.. Läs artikel Verktyg i fokus.

Karp. En lexikal forskningsplattform och en redaktionell miljö för ett tjugotal olika lexikon. Utforska Länk till annan webbplats..

Lexin. Lexikon för femton minoritetsspråk. Utforska. Länk till annan webbplats.  Case: Lexin lade grunden för språkappar.

Mink. En plattform som gör det möjligt att ladda ner och analysera egna språkliga forskningsdata.Utforska Länk till annan webbplats.. Läs artikel om Mink.

Ordbok miänkieli-svenska. Utforska. Länk till annan webbplats.

Rikstermbanken. Sveriges Nationella termbank med runt 130 000 termer från olika ämnesområden. Utforska Länk till annan webbplats..

Samhällsordlista svenska- svenskt teckenspråk. Ett stöd för alla som vill använda svenskt teckenspråk i offentliga sammanhang. Utforska Länk till annan webbplats..

Sparv. Ett textanalysverktyg som du bland annat använder för att analysera korpusarna i Korp och texterna i Strix. Utforska Länk till annan webbplats.. Case: Sparv har bidragit till datasamlingen Kubord. Läs artikel om Sparv.

Strix. Ett dokumentcentriskt forskningsverktyg som, likt Korp, du använder för att utforska stora mängder språkteknologiskt förädlade texter, fast på dokumentnivå. Utforska Länk till annan webbplats.. Läs artikel om Strix.

Sägenkartan. Innehåller omkring 10 000 arkivuppteckningar om sägner från Sverige, Finland och Norge. Utforska. Länk till annan webbplats.

Topics2Themes. Ett exempel på topic modelling, en språkteknologisk metod som gör det enklare att hitta, sortera och analysera stora mängder text. Utforska. Länk till annan webbplats.

Resurser