Vi bygger infrastruktur
för framtidens forskning

Nationella språkbanken arbetar för att bygga upp en svensk e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap och andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språklig data.

Språkbanken Text finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Språkbanken Tal finns på avdelningen för tal, musik och hörsel på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Språkbanken Sam finns på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Nyheter


 • Så kan språkteknologi stärka små språk
  I slutet av augusti arrangerade Isof med hjälp av Språkbanken Sam en digital heldag med föreläsningar om språkteknologi och dess betydelse för de små språkens bevarande och utveckling. Nu kan du ta de...

 • Snart premiär för ny svensk korpus
  Svenskan har länge saknat en diakronisk korpus, det vill säga en digitaliserad samling texter som sträcker sig över lång tid. Men nu arbetar Eva Pettersson, datorlingvist vid Uppsala universitet, med ...

 • Språkbanken bidrar till nya sätt att tillgängliggöra KB:s samlingar
  Tillsammans med Kungliga bibliotekets nystartade datalabb kommer Språkbanken Text att bidra till att tillgängliggöra delar av KB:s samlingar. – Samarbetet innebär mycket goda nyheter för digital human...

Kalender

 • 16 oktober
  Digital workshop: Höstworkshop 2020
  Välkommen till Nationella språkbankens digitala höstworkshop 16 oktober. Dagen kommer att handla om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ...
 • 12 november
  Digitalt seminarium: Maskinöversättning och öppna språkdata
  12 november 2020 arrangerar Isof och Språkbanken Sam ett digitalt heldagsseminarium. Dagen kommer att handla om maskinöversättning och om behovet av att identifiera och samla in språkre...
 • 25 november
  SLTC 2020
  Välkommen till den åttonde Swedish Language Technology Conference (SLTC) som arrangeras 25-27 November 2020.