Vi ger forskare nya möjligheter med hjälp av språkteknologi.


Nationella språkbanken skapar möjligheter att forska i digitala text- och talmaterial med hjälp av verktyg och metoder i gränslandet mellan språkteknologi och AI.

Språkbanken Text finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Språkbanken Tal finns på avdelningen för tal, musik och hörsel på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Språkbanken Sam finns på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Nyheter

 • OlaKarlsson-foto-Jack-Schierbeck.jpg

  Månadens profil: Ola Karlsson
  Bubbelhoppa och snikflation . Det är Ola Karlssons favoriter i nyordslistan från 2023. Ola Karlsson är språkvårdare på Språkrådet på Isof och arbetar b...
 • IMG_20240516_132345_1CS.jpg

  Ta del av workshop om OCR
  Torsdagen den 16 maj arrangerade Språkbanken Text en workshop om optisk teckenigenkänning, OCR.
 • Tallin2.jpg

  Arrangera workshop på NoDaLiDa/Baltic-HLT 2025!
  2–5 mars 2025 arrangeras NoDaLiDa/Baltic-HLT – den 25:e nordiska konferensen om beräkningslingvistik och den 11:e baltiska konferensen om mänskliga sp...

 • Språkbanken Sam söker språkteknolog
  Har du erfarenhet av språkteknologiska verktyg och system och kan hantera korpusar i text och tal? Språkbanken Sam söker en språkteknolog.
 • Bild AI.jpg

  Symposium om humanistisk AI
  Onsdagen den 19 juni arrangerar Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH) och Svenska biblioteks- och informationshögskolan (SSL...

Kalender