AI + språkteknologi + talteknologi = Nationella språkbanken

Nationella Språkbanken utvecklar forskningsverktyg och forskningsdata för att möjliggöra dagens och morgondagens forskning och utveckling baserad på språkliga data.

Språkbanken Text finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Språkbanken Tal finns på avdelningen för tal, musik och hörsel på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Språkbanken Sam finns på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Nyheter


  • Vill du testa Mink?
    I vår släpper vi en testversion av Mink, Språkbanken Texts nya plattform för att skapa språkresurser.

  • Inbjudan till MultiGED-2023
    Arbetsgruppen för Computational SLA bjuder in till en gemensam uppgift (shared task) om flerspråkig grammatisk feldetektering, MultiGED-2023.

  • Månadens profil: Magnus Ahltorp
    Magnus Ahltorp är språkteknolog och lingvist på Isof. Han är ansvarig för Språkrådets digitala lexikon, till exempel ordboken Lexin som snart lanseras i en ny version. Han utvecklar dessutom språktekn...

Kalender