Månadens profil: Lena Wenner

Lena Wenner är forskare och dialektolog på Isof, Institutet för språk och folkminnen. Hon jobbar bland annat med Dialektkartan, ett verktyg där det går att söka bland och lyssna på inspelningar från Isofs samlingar.

Dialektkartan lanserades under 2020. Där kan användaren navigera runt i Sverige och göra nedslag för att lyssna på inspelade berättelser.

Hur är ditt arbete kopplat till Nationella språkbanken?
– Utvecklingen av Dialektkartan är en del av det arbete som pågår inom Språkbanken Sam och som handlar om att göra äldre inspelningar tillgängliga. Genom Dialektkartan får fler tillgång till Isofs röstinspelningar. Det finns omkring 25 000 timmar med inspelat tal i Isofs arkiv som nu digitaliseras och görs tillgängliga på olika sätt.

Vilka är de tänkta användarna?
– I det första steget är vår målgrupp den breda allmänheten, men vi tror att forskare inom områden som till exempel språk eller historia kan ha stor nytta av verktyget. Inspelningarna kom till mellan åren 1935 och 1970 då Isofs forskare åkte runt i Sverige för att dokumentera talspråk, men det resulterade i mer än så. Samtalen kom ofta att handla om sådant som intresserade den tidens folklivs- och folkminnesforskare, som till exempel högtider i trakten eller lantbruksarbete. Längre fram är planen att vi ska ha en särskild forskaringång med olika ämnen och med en mer avancerad sökfunktion.

Hur ser planen ut framåt för Dialektkartan?
– Det kommer hända mycket med Dialektkartan under 2021. Vi ska fylla på med flera hundra inspelningar, målet är att det ska finnas tusentals. Just nu märker vi att det till exempel är många släktforskare som utforskar verktyget och materialet och många hör av sig och undrar om det finns fler inspelningar. Längre fram hoppas jag också att vi kan jobba mer med crowdsourcing det vill säga få användarna att hjälpa till, exempelvis med transkribering av inspelningar. Just nu håller kollegor på Isof och Språkbanken Sam på att utveckla ett verktyg för crowdsourcing som jag hoppas att vi kan använda. Jag vill också koppla olika typer av material till en inspelning, till exempel bakgrundsmaterial i form av gamla dialektlappar eller foton. Att sprida verktyget till skolvärlden är en annan ambition.

Vad jobbar du mer med just nu?
– Förutom dialekter så forskar jag också inom namn. Jag har precis kommit igång med en studie om namnbyte. Jag ska under kommande år intervjua transpersoner som bytt namn och undersöka vad de baserar sina namnbyten på.

Under vinjetten Månadens profil presenteras personer vars arbete har anknytning till Nationella språkbanken.

Porträttbild av Lena Wenner

Lena Wenner är dialektforskare vid Isof, Institutet för språk och folkminnen.

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet
Språkbanken Sam