Verktyg och resurser

Utforska och använd våra digitala verktyg och resurser. Här länkar vi vidare till ett urval.

Nationella språkbanken arbetar aktivt för att utveckla en språkteknologisk infrastruktur. Vi skapar, harmoniserar och standardiserar fria språkliga resurser. Dessutom tar vi fram verktyg för att utforska resurserna och göra dem tillgängliga.

Verktyg

Edyson. Ett verktyg som gör det möjligt att snabbt få en överblick av ett ljudmaterial. Utforska Länk till annan webbplats.. Case: Edyson och Tilltal.

Folke. En digital arkivtjänst där du kan ta del av ett omfattande folkminnesmaterial som är 70 år och äldre. Utforska Länk till annan webbplats..

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok. Utforska. Länk till annan webbplats.

Korp. Ett ordcentriskt forskningsverktyg som du använder för att utforska stora mängder språkteknologiskt förädlade texter från bland annat dagstidningar, myndighetsdata, skönlitteratur och sociala medier. Läs mer Länk till annan webbplats.. Utforska Länk till annan webbplats..

Karp. En lexikal forskningsplattform och en redaktionell miljö för ett tjugotal olika lexikon. Utforska Länk till annan webbplats..

Lexin. Lexikon för femton minoritetsspråk. Utforska. Länk till annan webbplats.  Case: Lexin lade grunden för språkappar.

Ordbok miänkieli-svenska. Utforska. Länk till annan webbplats.

Sparv. Ett textanalysverktyg som du bland annat använder för att analysera korpusarna i Korp och texterna i Strix. Utforska Länk till annan webbplats.. Case: Sparv har bidragit till datasamlingen Kubord.

Strix. Ett dokumentcentriskt forskningsverktyg som, likt Korp, du använder för att utforska stora mängder språkteknologiskt förädlade texter, fast på dokumentnivå. Strix innehåller en delmängd av de texter som Korp tillgängliggör, vilket beror på upphovsrätten. Utforska Länk till annan webbplats..

Topics2Themes. Ett exempel på topic modelling, en språkteknologisk metod som gör det enklare att hitta, sortera och analysera stora mängder text. Utforska. Länk till annan webbplats.

Resurser