Projektet Tilltal i frontlinjen för analys av taldata

Projektet Tilltal har undersökt hur talteknologiska metoder kan göra historiska inspelningar mer lättillgängliga. Resultatet är nya verktyg och metoder som kan göra äldre talmaterial relevant på nytt.

Projektet Tilltal, Tillgängligt kulturarv för forskning om tal, har undersökt hur talteknologiska metoder och verktyg kan användas för att bearbeta stora mängder historiska talinspelningar.

Tilltal är ett samarbete mellan Isof, Kungliga Tekniska Högskolan och Riksarkivet med koppling till Nationella språkbanken. Projektet utgår från 20 000 timmar talinspelningar i Isofs arkiv.

Nya metoder och verktyg

– I Tilltal har vi prövat och utvecklat nya metoder för att hantera och bearbeta större mängder inspelat tal. På det viset öppnas nya dörrar för forskare och allmänhet till Isofs samlingar. Men de nya metoderna kan också vara till glädje för andra institutioner som förvaltar ljudande samlingar, både i Sverige och utomlands, säger Rickard Domeij, projektansvarig.

Projektet har även resulterat i en samling verktyg för att lyssna igenom stora samlingar tal. Till exempel Edyson, som gör det möjligt att snabbt få en överblick av ett ljudmaterial, utan att behöva lyssna igenom en flera timmar lång inspelning.

– Edyson tar ljudfilen, klipper upp den i korta ljudsegment och bildar sedan kluster med datapunkter utifrån hur de låter. På så sätt kan vi till exempel skilja ut tal från applåder, hitta pauser, perioder av tystnad, brus, musik, och många andra ljudtyper. Det är värdefulla insikter när man jobbar med stora mängder tal. Edyson inkluderar människan i loopen, och kombinerar människans intelligens med beräkningskraften och förmågan att känna igen mönster hos en maskin, berättar Per Fallgren, doktorand vid avdelningen för tal, musik och hörsel på KTH, som disputerade 18 mars.

Tilltal startade 2017 och slutrapporteras 30 mars. I juni publicerades slutrapporten Att tillgängliggöra kulturarvsmaterial för forskning i tal. I höstas hölls även projektets slutworkshop på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.

Verktyget Edyson

Verktyget Edyson gör det möjligt att snabbt få en överblick av ett ljudmaterial.

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet
Språkbanken Sam