Organisation och verksamhet

Nationella språkbanken består av tre avdelningar: Språkbanken Sam, Språkbanken Tal och Språkbanken Text. Utöver de tre avdelningarna koordinerar Nationella språkbanken också Swe-Clarin, Sveriges deltagande i den Europeiska språkforskningsinfrastrukturen CLARIN ERIC.

Organisationen leds av en styrgrupp med tio ledamöter nominerade av infrastrukturens partnerorganisationer. Den dagliga operativa verksamhetsledningen sköts av en nationell ledningsgrupp, ledd av Nationella språkbankens föreståndare.

Nationella språkbankens ledningsgrupp består av:

  • Lars Borin, Göteborgs universitet, föreståndare för Nationella språkbanken och nationell samordnare för Swe-Clarin
  • Rickard Domeij, Institutet för språk och folkminnen, föreståndare för Språkbanken Sam
  • Jens Edlund, KTH, föreståndare för Språkbanken Tal
  • Markus Forsberg, Göteborgs universitet, föreståndare för Språkbanken Text.

Våra verksamheter

Publicerad den 11 augusti 2020

Uppdaterad den 25 augusti 2020