Organisation och verksamhet

Nationella språkbanken består av tre avdelningar: Språkbanken Sam, Språkbanken Tal och Språkbanken Text. Utöver de tre avdelningarna koordinerar Nationella språkbanken också Swe-Clarin, Sveriges deltagande i den Europeiska språkforskningsinfrastrukturen CLARIN ERIC.

Organisationen leds av en styrgrupp med tio ledamöter nominerade av infrastrukturens partnerorganisationer. Den dagliga operativa verksamhetsledningen sköts av en nationell ledningsgrupp, ledd av Nationella språkbankens föreståndare.

Ledningsgrupp

Lars Borin

Lars Borin

Föreståndare för Nationella språkbanken, nationell koordinator för Swe-Clarin och professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet.

E-post: lars.borin@svenska.gu.se

Rickard Domeij

Rickard Domeij

Föreståndare för Språkbanken Sam och ansvarig för språkteknologi på Språkrådet vid Institutet för språk och fornminnen (Isof).

E-post: rickard.domeji@isof.se

Jens Edlund

Lars Borin

Föreståndare för Språkbanken Tal och docent vid avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH.

E-post: edlund@speech.kth.se

Markus Forsberg

Rickard Domeij

Föreståndare för Språkbanken Text, docent i språkteknologi och viceprefekt för forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet.

E-post: markus.forsberg@gu.se

Jenny Kierkemann

Lars Borin

Nationell administrativ samordnare för Nationella språkbanken.

E-post: jenny.kierkemann@gu.se

Styrgrupp

  • Hercules Dalianis, Stockholms universitet
  • Simon Dobnik, Göteborgs universitet
  • Joakim Gustafson, Kungliga tekniska högskolan
  • Anna W Gustafsson, Lunds universitet
  • Kim von Hackwitz, Uppsala universitet
  • Adel Daoud, Linköpings universitet
  • Leonora Vesterbacka Olsson, Kungliga biblioteket
  • Kristina Persson, Umeå universitet
  • Fredrik Skott, Institutet för språk och folkminnen
  • Sara Stymne, Uppsala universitet

Våra verksamheter

Publicerad den

Uppdaterad den