Organisation och verksamhet verksamhet

Nationella språkbanken består av tre avdelningar: Språkbanken Sam, Språkbanken Tal och Språkbanken Text. Utöver de tre avdelningarna koordinerar Nationella språkbanken också Swe-Clarin, Sveriges deltagande i den Europeiska språkforskningsinfrastrukturen CLARIN ERIC.

Organisationen leds av en styrgrupp med tio ledamöter nominerade av infrastrukturens partnerorganisationer. Den dagliga operativa verksamhetsledningen sköts av en nationell ledningsgrupp, ledd av Nationella språkbankens föreståndare.

Nationella språkbankens ledningsgrupp består av:

 • Lars Borin, Göteborgs universitet, föreståndare för Nationella språkbanken och nationell samordnare för Swe-Clarin
 • Rickard Domeij, Institutet för språk och folkminnen (Isof), föreståndare för Språkbanken Sam
 • Jens Edlund, Kungliga tekniska högskolan (KTH), föreståndare för Språkbanken Tal
 • Markus Forsberg, Göteborgs universitet, föreståndare för Språkbanken Text.

Nationella språkbankens styrgrupp består av:

 • Hercules Dalianis, Stockholms universitet
 • Simon Dobnik, Göteborgs universitet
 • Joakim Gustafson, Kungliga tekniska högskolan
 • Anna W Gustafsson, Lunds universitet
 • Kim von Hackwitz, Uppsala universitet
 • Adel Daoud, Linköpings universitet
 • Christopher Natzén, Kungliga biblioteket
 • Kristina Persson, Umeå universitet
 • Fredrik Skott, Institutet för språk och folkminnen
 • Sara Stymne, Uppsala universitet

Våra verksamheter

Publicerad den

Uppdaterad den