Går det att förutsäga språkliga förändringar?

Det är frågeställningen i projektet Cassandra, ett samarbete mellan forskare på Institutionen för svenska språket, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet.

Undersökningen utgår från korpusar i Nationella språkbankens korpusverktyg Korp, främst diskussionsforumen Familjeliv och Flashback.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text