Språkbanken Text söker forskningsingenjör

Språkbanken Text söker en forskningsingenjör inom språkteknologisk forskningsinfrastruktur, med inriktning mot maskininlärning.

I arbetsuppgifterna ingår utveckling av vår språkteknologiska forskningsinfrastruktur. Utöver utveckling av existerande (och framtida) forskningssystem omfattar arbetet utveckling av analysverktyg och maskininlärningsmodeller för högkvalitativ språkteknologisk bearbetning av stora textmängder för användning i forskning och utbildning. Verksamheten bedrivs i en heterogen teknisk miljö som består huvudsakligen av öppen källkod och fri programvara.

Tjänsten är ett 50-procentigt vikariat från 1 juni till sista februari 2025.

Publicerad den

Uppdaterad den