Rapport från lexikografi-konferens i Bergen

24-26 maj arrangerades den 17:e konferensen för lexikografi i Norden. Magnus Ahltorp från Språkbanken Sam deltog som föreläsare och berättar om några höjdpunkter.

Vad var temat för konferensen?

Temat var "Det gamla och det nya i ordböckerna", dvs nya ord samt hur ord uppkommer, förändras och försvinner.

Vad handlade dina föredrag om?

Det ena av mina föredrag hette "Visualisering av ett lexikons täckning av olika textgenrer", där vi använder ordregn för att visualisera två olika genrer av texter skrivna på jiddisch och hur väl orden i dessa genrer täcks av vår jiddischordbok. Ordregn är en variant på de klassiska ordmolnen, men här används språkteknologiska metoder för att se till att ord som hör ihop placeras nära varandra. Arbetet gjordes tillsammans med Jean Hessel, Gunnar Eriksson och Maria Skeppstedt.

Det andra föredraget "Anpassning av Lexin till små skärmar", handlade om det arbete jag har gjort tillsammans med Jonas Sjöbergh och Laila Höglund för att få Lexin mer användbart på mobilen. Lexin är ett av de stora lexikonen i Norden, så det kändes relevant att presentera Isofs nya officiella Lexinutseende trots att det inte hade en självklar koppling till konferensens tema. Många förändringar i Lexins nya utseende är av rent lexikografisk natur, så det var mycket bra att kunna få feedback från Nordens samlade lexikografiexperter.

Nämn några höjdpunkter!

Det var väldigt bra att det fanns mycket klassisk lexikografi, samtidigt som ny teknik diskuterades. Till exempel presenterade Emma Sköldberg och Markus Forsberg från Språkbanken Text en studie om ordvektorers roll i svensk lexikografi. Det var också väldigt intressant att se hur nyordsarbetet bedrivs i de olika nordiska länderna, och framförallt att nyordsarbete kan ha många olika syften, där det svenska perspektivet presenterades av Linnea Hanell.

Sedan måste jag också nämna en punkt på det sociala programmet, "skeiv byvandring" (queer stadsvandring), där vi fick gå runt med guider från Skeivt arkiv (Queerarkivet) vid Universitetet i Bergen, som är det nationella kunskapscentret för queerhistoria i Norge.

På väg till Bergen. Foto: Magnus Ahltorp.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam