Höstworkshop

Höstworkshopen arrangerades första gången i oktober 2011, då av Språkbanken i Göteborg – nu Språkbanken Text. Sedan 2018 arrangeras evenemanget av Nationella språkbanken. Workshopen är en inspirerande dag om språkteknologi och riktar sig i första hand till forskare som använder sig av språkligt material och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem.

Årets workshop: Tema arkivdata

Årets workshop äger rum i Uppsala 17 oktober och har temat arkivdata.

I arkiven på svenska minnesinstitutioner finns väldiga material i text och tal med information av stort värde för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Brev, intervjuer, dialektinspelningar och folkminnesberättelser kan bidra till nya perspektiv och frågeställningar.

Dock är det svårt och resurskrävande att orientera i källorna. Nya metoder och verktyg för att göra arkivdata tillgängligt är därför av stort nationellt och internationellt intresse.

På höstworkshoppen presenterar vi flera projekt som utforskar nya metoder och verktyg för forskning i arkivdata. Dagen inleds med en gästföreläsning av Anna Foka, föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Uppsala universitet. Vi visar även dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och avslutar med mingel och tilltugg.

Höstworkshop i repris!

Hade du inte möjlighet att vara med på vår Höstworkshop 17 oktober? Nu kan du ta del av alla föreläsningar här.

Anna Foka, föreståndare för Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU), presenterar arbetet med språkteknologi vid CDHU och sitt projekt ”The digital Periegesis”. (Engelska).

Fredrik Skott, SB Sam presenterar Folke – dialekter och folkminnen på internet.

Lars Borin, SB Text. Introduktion till några arkivaktiviteter i Språkbanken Text och Swe-Clarin.

Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet och Mats Jönsson, GPS400, Göteborgs universitet. Detektiva avdelningen och Jubileumsarkivet.

Eva Pettersson, Swe-Clarin, Uppsala universitet och Erik Lenas, Riksarkivet. Automatisk namnuppmärkning i historiska textmaterial.

Jens Edlund, Axel Ekström och Jim O'Regan, SB Tal. Tal- och språkteknologiska perspektiv på Riksdagens öppna data, med DigArv projektet SweTerror som lins.

Undertexter och syntolkning. Filmen har undertexter. Klicka på ikonen T i det nedre högra hörnet i filmspelaren för att få fram undertexten. Filmen är också transkriberad. Aktivera transkribering i filmspelaren (ser ut som en pratbubbla med streck i). Filmerna är också syntolkade. Aktivera syntolkning i filmspelaren (ser ut som ett öga).

Ta del av tidigare höstworkshops

Här hittar du information och program från tidigare års workshops.

Publicerad den

Uppdaterad den

Nationella språkbanken