Höstworkshop

Höstworkshopen arrangerades första gången i oktober 2011, då av Språkbanken i Göteborg – nu Språkbanken Text. Sedan 2018 arrangeras evenemanget av Nationella språkbanken. Workshopen är en inspirerande dag om språkteknologi och riktar sig i första hand till forskare som använder sig av språkligt material och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem.

Årets workshop: Tema arkivdata

Årets workshop äger rum i Uppsala 17 oktober och har temat arkivdata.

I arkiven på svenska minnesinstitutioner finns väldiga material i text och tal med information av stort värde för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Brev, intervjuer, dialektinspelningar och folkminnesberättelser kan bidra till nya perspektiv och frågeställningar.

Dock är det svårt och resurskrävande att orientera i källorna. Nya metoder och verktyg för att göra arkivdata tillgängligt är därför av stort nationellt och internationellt intresse.

På höstworkshoppen presenterar vi flera projekt som utforskar nya metoder och verktyg för forskning i arkivdata. Dagen inleds med en gästföreläsning av Anna Foka, föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Uppsala universitet. Vi visar även dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och avslutar med mingel och tilltugg. Varmt välkommen!

Program

13:00–13:05 Välkommen (Martin Sundin, Isofs generaldirektör)

13:05–13:15 Introduktion till eftermiddagen (Rickard Domeij, SB Sam)

13:20–14:00 Anna Foka, Föreståndare för Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU), presenterar arbetet med språkteknologi vid CDHU och sitt projekt ”The digital Periegesis”. (Engelska)

14:00-14:30 Folke – dialekter och folkminnen på internet. (Fredrik Skott, SB Sam)

14:30-15:00 Tal- och språkteknologiska perspektiv på Riksdagens öppna data, med DigArv projektet SweTerror, som undersöker hur terrorism har debatterats i Sverige, som lins. (Jens Edlund, Axel Ekström och Jim O'Regan, SB Tal)

15:00–15:30 Bensträckare

15:30–16:15 Några arkivaktiviteter i Språkbanken Text och Swe-Clarin – Introduktion (Lars Borin, SB Text, Göteborgs universitet) – Detektiva avdelningen och Jubileumsarkivet (Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet och Mats Jönsson, GPS400, Göteborgs universitet) – Automatisk namnuppmärkning i historiska textmaterial (Erik Lenas, Riksarkivet och Eva Pettersson, Swe-Clarin, Uppsala universitet)

16:15–16:45 Presentation av Isofs arkivsamlingar inom dialekter, folkminnen och namn.

17:00 Mingel med förfriskningar

Ta del av tidigare höstworkshops

Här hittar du information och program från tidigare års workshops.

Publicerad den

Uppdaterad den

Nationella språkbanken