Rapport från LexicoNordica-symposium 30

Förra veckan ägde LexicoNordica symposium 30 rum i Voksenåsen utanför Oslo. Magnus Ahltorp och Marie Mattson från Språkbanken Sam deltog med en föreläsning om språkteknologi och lexikala resurser för minoritetsspråk.

Vad var temat för symposiet?

– Temat var översättning och lexikografi i Norden. Det var ett väldigt brett tema och föredragen kunde handla om allt från översättningar av sagor till översättning av medicinsk terminologi.

Vad handlade er föreläsning om?

– Vi pratade om varför språkteknologi för minoritetsspråk är viktigt, hur lexikala resurser kan vara till hjälp, vad som finns och saknas och lite om vems ansvar det är. Tyvärr saknas det ett kommersiellt intresse för att utveckla språkteknologi för språk med så få talare, så vi som arbetar på Sveriges språkmyndighet har ett ansvar att stötta dem. Det är även brist på lexikografer och språkteknologer som har språken som modersmål. Det gör situationen mer komplicerad eftersom vi som inte har språken som modersmål inte vill styra för mycket.

Man tänker sällan på det, men om ett språk inte kan användas på datorer och mobiler används det mycket mindre, och riskerar i värsta fall att dö ut. Och språkresurser, som till exempel digitala ordlistor, kan bidra till att minoritetsspråken överlever.

Nämn några höjdpunkter på symposiet.

– Det var förstås många bra föredrag som satte igång intressanta diskussioner. På temat minoritetsspråk pratade Trond Trosterud och Lene Antonsen från Universitetet i Tromsö om maskinöversättning mellan nordsamiska och lulesamiska med hjälp av nordsamiska-norska och norska-lulesamiska ordböcker.

En annan höjdpunkt var Henrik Gottleib från Köpenhamns universitet som pratade om anglicismer och engelska lån i de nordiska språken.

Nästa LexicoNordica-konferens är i maj och hålls i Bergen.

Publicerad den

Uppdaterad den