Metaforum 2023 i repris

27 juni arrangerades konferensen Metaforum 2023 i Bryssel. Flera programpunkter går nu att se i efterhand, bland annat ett panelsamtal kring språkteknologi där Rickard Domeij från Språkbanken Sam deltog.

Vad handlade panelsamtalet om?

– Vi talade om den ojämlika situationen för språkresurser i Europa. Stora språk har stora resurser, små nästan inga. Hur ska vi hantera detta? Vilka initiativ tas för att bevara språk? Just bristen på resurser gör att AI inte är lösningen för minoritetsspråk. Vi satsar därför på gamla regelbaserade metoder där man tar fram lexikon med grammatiska regler som beskriver hur språket ser ut. Jag berättade bland annat om Nationella språkbankens arbete med språkteknologi för meänkieli och romani.

Nämn några höjdpunkter!

– Det var intressant att höra att projektet European Language Equality (ELE) nu har satt kursen: grundläggande språkrapporter är skrivna och en strategi finns för hur alla språk inom EU ska vara digitalt jämlika 2030.

Det var också spännande att se hur mycket som går att göra med AI för de språk som har tillräckligt med data. Magnus Sahlgren på AI Sweden berättade att Sverige har tagit fram den största språkmodellen i Europa, GPT-SW3. Just nu pågår tester för att se hur den kan användas för att lösa samhällsproblem, till exempel få fram fallskador på sjukhus genom att söka i journaltexter.

Metaforum 2023

Metaforum 2023 fokuserar på utveckling och framsteg inom europeisk språkteknologi och språkcentrerad AI. Bakom Metaforum 2023 står projektet ELE, European Language Equality, som arbetar för att alla språk inom EU ska vara digitalt jämlika på nätet 2023.

Bild: Pixabay

Publicerad den

Uppdaterad den