Månadens profil: Fredrik Skott

Fredrik Skott är kulturhistoriker, folklorist och chef för Institutet för språk och folkminnens avdelning i Göteborg. Han arbetar bland annat med att utveckla Folke, en digital arkivtjänst som består av arkivmaterial från Isofs samlingar.

Hur är ditt arbete kopplat till Nationella språkbanken?

– Jag jobbar inom Språkbanken Sam och ansvarar för att göra Isofs arkivsamlingar tillgängliga. Folke är ett exempel på det, ett projekt som startade 2019 men som hela tiden utvecklas. Tanken är att Folke ska bestå av tre delar: Folke Sök, Folke Forska och Folke Samla.

Vad händer med Folke just nu?

– Just nu förbättrar vi crowdsourcingfunktionen inom Folke Sök. I Folke finns redan nu mer än 100 000 uppteckningar, men alla är inte transkriberade. En första version av crowdsourcingfunktionen lanseras i januari och redan har vi fått hjälp att transkribera över 1000 sidor! Med hjälp av en intresserad allmänhet får vi också hjälp att komplettera arkivmaterialet, till exempel med uppgifter om upptecknare och informanter.

Folke Sök riktar sig till en bred allmänhet. Vi arbetar även med Folke Forska, som kommer att innehålla ett större material och mer avancerade sökmöjligheter. Folke Forska är under uppbyggnad och kommer att lanseras till sommaren.

Hur ser planen ut för Folke framöver?

– Ett framtida steg är att utveckla Folke Samla. Isofs arkivmaterial belyser folklig kultur, vardagsliv och traditioner i allmogesamhällets Sverige, från slutet av 1800-talet och framåt. Med hjälp av Folke Samla vill vi samla in modernt material om dialekter, namn och folkminnen. Hur firar vi midsommar, jul och påsk idag? Vilka nya högtider har tillkommit? Arbetet är just nu på planeringsstadiet och vi räknar med att lansera Folke Samla under 2024.

Under vinjetten Månadens profil presenteras personer vars arbete har anknytning till Nationella språkbanken.

Fredrik Skott, chef för Institutet för språk och folkminnens avdelning i Göteborg. Foto: Viktor Skott.

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet
Språkbanken Sam