Går det att förutsäga språkliga förändringar?

Mänskliga språk förändras hela tiden, men vad är det som ligger bakom utvecklingen? I juli drar projektet Cassandra igång där en grupp forskare från Språkbanken Text vill se om det går att förutsäga språkliga förändringar.

Språk och språkliga förändringar intresserar både forskare och allmänhet. Ett exempel på hur språket förändrats i nutid är ordet grymt som utvecklat en ny positiv betydelse som nästan blivit dominerande och dessutom i princip är motsatsen till ordets ursprungliga betydelse. Ett annat exempel är att man idag allt oftare säger starkare än dig istället för starkare än du.

– Vi vet att språket förändras hela tiden, det kan till exempel handla om att vi som användare förenklar språket eller att det utvecklas i kontakt med andra språk. Vi vill förklara förändringar som redan skett och samtidigt se om det går att förutspå vad som sker med språket framåt, berättar Aleksandrs Berdicevskis, projektledare för Cassandra och fortsätter:

– Den här frågan har fått lite uppmärksamhet inom språkvetenskapen. Men vi behöver försöka besvara den för att se hur troligt det är att de existerande förklaringarna stämmer. I Cassandra kommer vi också undersöka det som blivit felaktigt.

Gruppen kommer att använda sig av stora textmängder, så kallade korpusar, både för den kvantitativa undersökningen och för utvärderingen av de förklaringsmodeller som redan finns.

– Vi kommer att använda den data som finns i våra korpusar som kommer från inlägg på sociala medier de senaste tjugo åren, till exempel Flashback, Familjeliv och Twitter, säger Aleksandrs Berdicevskis och berättar att de kommer studera materialet för de första femton åren och låtsas som att de inte vet vad som händer de följande fem åren.

– Vi samlar all information och alla teorier och så förutspår vi vad som ska hända med språket kommande år. Det kommer inte att bli ett hundraprocentigt resultat, alla förändringar beror inte på språket utan kan handla om saker som sker i samhället som till exempel att vi nu har många ord kopplade till Coronapandemin. Det är svårt att förutspå.

– Förhoppningen och målet är att vi kommer kunna förutsäga en del och att vi kan formalisera förutsägningarna, säger Aleksandrs Berdicevskis och tillägger att gruppen parallellt kommer att titta på interaktionen i sociala medier och vilka sociala faktorer som påverkar språklig förändring.

Målet för projektet Cassandra är att ge både teoretiska resultat, nya språkresurser där korpusarna berikas med information både om språkförändringar och om sociala nätverk och dess strukturer, och metoder.

– Metoderna kan förhoppningsvis komma till nytta för alla forskare som är intresserade av förändringar i samhället, säger Aleksandrs Berdicevskis.

Om Cassandra

Pågår
1 juli 2021 – 30 juni 2024

Projektdeltagare
Aleksandrs Berdicevskis (projektledare)
Evie Coussé
Yvonne Adesam
Nina Tahmasebi

Finansiering
Marcus and Amalia Wallenberg Foundation (anslag dnr MAW 2020.0060)

Aleksandrs Berdicevskis

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet
Språkbanken Text
Språkteknologi