Konferens om språkteknologi för alla språk i Norden

Hur kan Norden bli en ledande region för språkteknologi för alla språk, även små? Den frågan är utgångspunkt för en konferens som Arbetsgruppen för språkteknologi i Norden, Astin, arrangerar tillsammans med SFI NorwAI i Trondheim 5-6 november.

2030 ska alla språk inom EU vara digitalt jämlika på nätet. Det är målet för projektet European Language Equality (ELE). Konferensen i Trondheim är ett led i arbetet med att skapa språkteknologi för alla nordiska språk.

– Det finns ett stort behov av att samla och stärka arbetet med språkteknologi för de nordiska språken. För majoritetsspråken handlar det om att skapa stora språkmodeller. För minoritetsspråk som inte har tillräckligt med data för att träna sådana modeller behöver vi utveckla språkteknologi med alternativa metoder. Men hur gör vi det? Det ska vi diskutera på konferensen i november, säger Rickard Domeij, föreståndare för Språkbanken Sam.

Trondheim

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam
Språkteknologi