Möt Aleksandrs Berdicevskis, Språkbanken Texts andra nya biträdande föreståndare

I höst börjar forskaren Aleksandrs Berdicevskis arbeta även som biträdande föreståndare på Språkbanken Text. Ett av hans fokus kommer att ligga på högkvalitativ referensdata.

Aleksandrs Berdicevskis, eller Sasha som han kallas, är i grunden språkvetare och har arbetat som forskare på Språkbanken Text i fem år. Han arbetar även med att utveckla den infrastruktur som spelar en allt större roll i forskning om språk.

– Därför är det viktigt att de som utvecklar infrastrukturen och forskar delvis är samma människor. Och jag tillhör båda världar.

Sasha har arbetat mycket med att ta fram tränings- och referensdata, och betonar vikten av att Språkbanken Text har ett fokus på att hålla hög kvalitet på den språkliga data som publiceras.

– Människor litar mer och mer på AI-system, vilket är förståeligt, men vi måste därför alltid utvärdera det som de producerar. Det kan finnas både fel och fördomar i resultaten.

För detta krävs högkvalitativ referensdata, och just det skapar Språkbanken Text. Det är ett arbete som Sasha kommer att fortsätta med även i rollen som biträdande föreståndare.

– Jag kommer också att fokusera på dokumentation av metadata, ett ofta underskattat arbete. Dessutom vill jag göra våra resurser synligare både nationellt och internationellt.

Vid sidan av detta kommer Sasha att koordinera Språkbankens Text arbete i det svenska deltagandet i CLARIN ERIC, det europeiska konsortiet som främjar forskningsinfrastruktur byggd på språkteknologi.

Aleksandrs Berdicevskis

Aleksandrs Berdicevskis, blivande biträdande föreståndare på Språkbanken Text. Foto: Staffan Melin.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text