Välkommen på Höstworkshop!

Välkommen till Nationella språkbankens höstworkshop som i år äger rum i Göteborg och har temat språklig variation.

Tid: Måndag den 23 oktober 2023 kl. 13–17 med efterföljande mingel.

Plats: Göteborgs universitet, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg, Lilla Hörsalen C350.

Program

13:00–13:05 Välkommen (Lars Borin, Föreståndare för Nationella språkbanken, nationell koordinator för Swe-Clarin)

13:05–13:15 Introduktion till eftermiddagen (moderator)

13:20–14:00 Korp som ein sentral samfunnsaktør: Korpusgrensesnitt, språkleg revitalisering og språkplanlegging for minoritetsspråk (Trond Trosterud, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø)

14:00–14:30 SB Text: Mink och Strix 2 (Arild Matsson, Yousuf Ali Mohammed och Anne Schumacher)

14:30–15:00 SB Tal

15:00–15:30 Fika

15:30–16:00 SB Sam: Språkteknologi för de nationella minoritetsspråken (Rickard Domeij och Jacob Larsson)

16:00–16:30 Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930 (Sara Stymne och David Håkansson, Uppsala universitet)

16:30–17:00 Avslut (moderator)

Ca 17:00 Mingel med förfriskningar i gästmatsalen C314


23 oktober 2023
-
23 oktober 2023

Publicerad den

Uppdaterad den