Inställt: Digitalt seminarium om språkteknologi och AI

Välkommen att delta i seminariet Språkteknologi och AI: två själar, en ’tanke’? med Lars Borin, föreståndare för Nationella språkbanken. Seminariet arrangeras av Centrum för digital humanioria vid Göteborgs universitet, fredag 20 november, 14 – 16.

Beroende på vem man frågar, har språkteknologi och AI olika många beröringspunkter. Över deras vid det här laget trekvartssekellånga historia ser man klara paralleller - men även intressanta skillnader - vad gäller metodutveckling och konceptualisering av forskningsproblemen. Idag anser somliga att språkteknologin håller på att bli irrelevant som eget forskningsområde genom den senaste tidens utveckling inom AI-området. Andra påpekar att det fortfarande finns många fundamentalt språkliga problem som de senaste AI-metoderna inte hanterar särskilt bra. Under seminariet försöker Lars Borin ge en översikt över dessa frågor och deras bakgrund.

20 november 2020
-
20 november 2020

Publicerad den

Uppdaterad den