Digitalt seminarium: Maskinöversättning och öppna språkdata

12 november 2020 arrangerar Isof och Språkbanken Sam ett digitalt heldagsseminarium. Dagen kommer att handla om maskinöversättning och om behovet av att identifiera och samla in språkresurser från svenska myndigheter.

Vi kommer bland annat att diskutera språkteknologi för offentlig sektor och hur svenska myndigheter kan tillgängliggöra språkresurser som öppna data. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, kommer att berätta om sitt arbete med licenser och riktlinjer inom området.

Del av ELRC

Seminariet hålls som en del i det europeiska språkdatainsamlingsprojektet ELRC, European Language Resource Coordination, som vill öka förståelsen för det flerspråkiga samhällets behov av automatiska översättningsprogram och nå ut till svenska myndigheter om vikten av att dela med sig av språkdata. Syftet är också att bidra till att sänka språkbarriärerna mellan EU-länderna och stimulera utvecklingen av språkteknologi och tillgängliga tjänster för språken i Sverige.

Seminariet är kostnadsfritt och ett helt digitalt arrangemang som vänder sig till myndigheter och små och medelstora företag inom språkteknologi- och översättningsområdet.

Anmäl dig redan idag. Mer information och fullständigt program skickas ut i september.

Digitalt seminarium
12 november 2020
-
12 november 2020

Publicerad den 02 juni 2020

Uppdaterad den 07 september 2020

Event
Nationella språkbanken
Språkteknologi
Maskininlärning